Dotacje UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Uruchomienie Zakładu Mroźniczego
mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów poprzez realizację operacji
w ramach grup producentów rolnych i organizacji producentów
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 4.2. „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.