Nasza firma

Grupa Producentów Rolnych BAKSS jest jednym z największych producentów brojlera kurzego w południowej części polski. Swoją działalność rozpoczęła w marcu 2010 roku, do Rejestru Grup Producentów Rolnych Województwa Śląskiego została wpisana w grupie produktów: drób żywy, mięso lub jadalne podroby: świeże, chłodzone, mrożone: kurczaki.
Czytaj więcej