Dotacje UE

Cel operacji: Uruchomienie zakładu mroźniczego.

Wyniki Operacji : poprawa konkurencyjności producentów poprzez realizację operacji w ramach grup producentów rolnych i organizacji producentów.

 

Realizowana przez beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, tj.

  • poprawa konkurencyjności producentów poprzez realizację operacji w ramach grup producentów i organizacji producentów